De kunst van het gebruik van pushmeldingen
Pushmeldingen zijn een krachtige manier om de aandacht van uw gebruikers te trekken, dus lees hier hoe u ze verstandig kunt gebruiken
Wat zijn pushmeldingen?
Een pushmelding is een relatief kort bericht dat zonder tussenkomst van de gebruiker op het scherm van een smartphone verschijnt. Dit bericht is afkomstig van een app die op de telefoon is geïnstalleerd. Om deze berichten te ontvangen, moet de gebruiker daar bij de installatie van de app zijn of haar toestemming voor hebben gegeven.

Deze toestemming is veel waard, omdat het de sleutel is tot een direct communicatiekanaal met uw publiek. Het is dus belangrijk om pushmeldingen verstandig te gebruiken, zodat uw gebruikers ze als nuttig ervaren in plaats van als onprettig.
De verschillende soorten meldingen
Er zijn verschillende soorten meldingen:
- Informatieve berichten worden verzonden wanneer de uitgever van de app vindt dat belangrijke informatie met het publiek moet worden gedeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor nieuwsapplicaties.
- Transactionele berichten worden weergegeven wanneer een actie in de app wordt uitgevoerd, of wanneer in een workflow een volgende stap wordt bereikt. In met GoodBarber gemaakte e-commerce-applicaties bijvoorbeeld krijgt de klant, wanneer u de status van een bestelling verandert van “in behandeling” naar “onderweg naar klant”, een pushmelding waarin staat dat de bestelling spoedig zal aankomen.
- Geolocaties worden alleen weergegeven als de gebruiker zich in een bepaald geografisch gebied of dicht bij een bepaald object (een baken) bevindt. In musea is het gebruik van bakens bijzonder relevant. Het baken zit dan verborgen achter een kunstwerk. Zodra een bezoeker in de buurt komt, wordt de melding weergegeven en kan de bezoeker informatie over het werk raadplegen.
Meldingen op een bepaald tijdstip
Met de volgende extensies kunt u de verzending van een tijdsafhankelijke melding activeren. Dit kan onmiddellijk of met vertraging.

Er zijn talloze targetingopties beschikbaar. U kunt de melding beperken tot een bepaald geografisch gebied, tot een bepaald type apparaat (iOS of Android) of tot bepaalde groepen gebruikers (bijvoorbeeld degenen die uw applicatie al een tijdje niet hebben geopend).

Met elk van deze opties kunt u aan de knoppen van uw marketingcampagnes draaien tot u maximale effectiviteit hebt bereikt.
Plaatsbepaalde meldingen
Met deze extensies kunt u een melding laten verschijnen op het apparaat van uw gebruiker op basis van hun positie in de ruimte.

Voor gebruik buitenshuis activeert de “geofencing”-extensie de weergave van een melding op basis van de GPS-positie van de gebruiker. Een geografische zone stelt u samen met het bijbehorende bericht in in uw GoodBarber-backoffice. Als de gebruiker deze zone binnengaat, wordt de melding getoond.

De “iBeacons”-extensie is voor gebruik binnenshuis. Er wordt een melding weergegeven wanneer de gebruiker zich in de buurt van een baken bevindt. Een baken is een Bluetooth-zender. In uw backoffice koppelt u een melding aan een bakenhandtekening. Wanneer het signaal van het baken wordt opgepikt door de telefoon en de handtekening wordt herkend, wordt de melding weergegeven.